TRỤ SỞ CHÍNH

Tina Services

Tòa nhà Viện dầu khí
167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện Thoại: (024) 7303-9797
Đường dây nóng: 0903-401200
Email: tina@tina.vn
Fanpage:  @tinaservices.vn
 

Bạn cần liên hệ với chúng tôi