nhân sự chủ chốt của tina services

Tina Servcies được điều hành bởi đội ngũ cán bộ nhiều năm kinh nghiệm và thành công trong lĩnh vực dịch vụ Vệ sinh công nghiệp, đứng đầu là Giám đốc Nguyễn Xuân Thuỷ (kiêm Chủ tịch và là người sáng lập Tina Services) với 12 năm lãnh đạo Pan Services Hà Nội và là một trong những nhân sự chủ chốt xây dựng thành công thương hiệu Pan Services trong thị trường Dịch vụ Vệ sinh Công nghiệp

ÔNG NGUYỄN XUÂN THỦY

GIÁM ĐỐC

Thạc sĩ khoa học, tốt nghiệp tại Ukraine (Liên Xô cũ), nguyên Tổng Giám đốc Pan Services Hà Nội(Pan Pacific) Giai đoạn 2004 – 2016

ÔNG LÊ VĂN HÀ

PHÓ GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ

Cử nhân quản trị nhân sự

BÀ NGUYỄN THU THỦY

PHÓ GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH

Cử nhân luật

BÀ TRỊNH LAN PHƯƠNG

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

ÔNG NGUYỄN BÁ HOÀI

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ

ÔNG NGUYỄN VIỆT HÙNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG