Dịch vụ hỗ trợ

Các công việc thời vụ/ cộng tác viên với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp.

Những công việc này bao gồm:

  • Tạp vụ trà nước văn phòng
  • Nhân viên kỹ thuật
  • Nhân viên lễ tân
  • Hộ lý bệnh viện