Quy trình công nghệ

 Quy trình làm sạch:

 • Quy trình lau sàn ướt
 • Quy trình lau sàn khô
 • Quy trình chà sàn bằng máy
 • Quy trình hút bụi
 • Quy trình làm sạch kính
 • Quy trình làm sạch toilet
 • Quy trình làm sạch văn phòng
 • Quy trình bảo dưỡng sàn đá Marble
 • Quy trình bảo dưỡng sàn đá Granite
 • Quy trình phủ bóng sàn vinyl
 • .Quy trình giặt thảm