Tài liệu hóa chất của NSx

 • HC lau sàn G102
MSDS
 • HC lau kính Glance
MSDS
 • HC làm bóng thép G160
MSDS
 • HC làm bóng inox Suma Inox
MSDS
 • HC rửa tay G190
MSDS
 • HC lau sàn Break up HD
MSDS
 • HC tẩy cặn G200
MSDS
 • HC đánh sàn Forward DC
MSDS
 • HC tẩy xi măng G201
MSDS
 • HC tẩy bồn cầu Crew
MSDS
 • HC tẩy bồn cầu G211
MSDS
 • HC lau sàn Class
MSDS
 • HC tẩy dầu mỡ G301
MSDS  
 • HC lau kính G311
MSDS  
 • HC giặt thảm G340
MSDS  
 • HC khử mùi G120
MSDS