Thang nhôm chữ A 2.5m (Cái)

0,0

Thang nhôm chữ A hộp tán lỗ, khóa kép. Chiều cao chữ A 2.5m, khi duỗi thẳng cao 5m. Tải trọng chữ A 120kg, tải trọng duỗi thẳng 90 kg.