Đây là trang web nội bộ của Tina Services, không phải là trang TMĐT !!!

Nếu bạn không phải là nhân viên công ty xin vui lòng rời trang, xin cám ơn !

 

Nhân viên Tina Services bắt buộc phải đăng nhập trước khi làm việc, tên truy cập là Mã nhân viên (VD: TN160000) hoặc Tài khoản công ty (VD: services@tina.vn).