TRÀNG AN COMPLEX

Số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội