TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC 

DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVEP)

Tòa nhà Charmvit ,117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội