Tòa nhà

TÂN HOÀNG MINH

24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội