Tòa nhà

PETRO VIỆT NAM

18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội