HÓA CHẤT

Tina Services sử dụng hóa chất làm sạch của hãng SYNTECH (Singapore) thông qua nhà nhập khẩu Blue Planet (HCMC), tất cả tài liệu và chứng chỉ của nhà sản xuất / nhà nhập khẩu sẽ được cung cấp cho khách hàng nếu được yêu cầu.

Hóa chất sàn tạo mùi hương (Download MSDS)

CLASS (Syntech Chemicals – Singapore)

Hóa chất rửa kính (Download MSDS)

WINK (Syntech Chemicals – Singapore)

Hóa chất tẩy rửa bồn cầu (Download MSDS)

UREX (Syntech Chemicals – Singapore)

Hóa chất khử mùi sát khuẩn (Download MSDS)

VIOLET REFRESH (Syntech Chemicals – Singapore)